Soutěž EdTRANS Prezi

Už jsi slyšel/a o prezentačním softwaru Prezi? Prezi je program, který lze použít přímo z internetového prohlížeče (Firefox, Google Chrome, Internet Explorer atd.). S programem Prezi lze snadno vytvářet zajímavé online prezentace, které můžeš použít například i pro svoje referáty. Práce s Prezi je opravdu zábava a navíc můžeš nyní ještě něco vyhrát.

Jak se mohu zúčastnit?

Aby ses mohl/a zúčastnit soutěže EdTRANS Prezi, musíš vypracovat prezentaci na téma „Dream Jobs around the World“ v prezentačním programu Prezi. Vyber si tři povolání snů a připrav prezentaci v programu Prezi. V prezentaci by měly být zodpovězeny následující otázky:

  • Jaká jsou tvoje tři povolání snů?
  • Proč se ti líbí?
  • Jaké vzdělání je nezbytné pro výkon tohoto povolání?
            o Jak dlouho takové vzdělání trvá?
            o Musíš splnit nějaké předpoklady?
  • Na jakých místech může být toto povolání vykonáváno?

Až budeš mít prezentaci hotovou, můžeš dát odkaz své učitelce nebo učiteli. Následně od ní nebo od něj obdržíš prohlášení o souhlasu, které musí podepsat tvoji rodiče. Po odevzdání podepsaného prohlášení o souhlasu odešle učitelka nebo učitel tvoji prezentaci. Po obdržení prezentace ti na tvoji e-mailovou adresu zašleme krátkou zprávu s potvrzením tvojí účasti v soutěži.

Po uplynutí lhůty pro podávání přihlášek (31. 10. 2014) budou všechny zaslané prezentace zveřejněny na facebookové stránce projektu EdTRANS www.facebook.com/edtrans.cz. Prezentace, která po jednom týdnů získá většinu „liků“, vyhraje cestu do Vídně pro celou třídu.

Tutoriál Prezi

Abychom ti usnadnili začátek, nalezneš na našich webových stránkách návod pro práci s programem Prezi. Než začneš, můžeš se ještě podívat na vzorovou prezentaci na téma „Dream Jobs around the World“.