Logo BHAK 10

1. Charakteristika partnera

 

Kdo jsme?

 • Jsme vyšší technická škola se srdcem a rozumem. Osobnostní rozvoj každého jednoho žáka je pro nás stejně důležitý jako
   zprostředkování odborného vzdělání.
 • Svým žákům nabízíme komplexní, vysoce kvalitní vzdělání stojící na třech základních pilířích: odborné zdatnosti, osobnostním
   rozvoji a praktičnosti.
 • Naším cílem je vychovat a vyškolit odpovědné mladé lidi, kteří se budou umět vypořádat s výzvami budoucnosti. Tím značnou
   mírou přispíváme do rakouského školství.

Jakým způsobem u nás probíhá spolupráce?

 • Sociální klima naší školy se vyznačuje upřímností, důvěrou a radostí z učení.
 • Učitelé přistupují ke svým žákům jako k rovnocenným partnerům.
 • Pro bezproblémově fungující komunikaci je nejdůležitější vzájemný respekt a snaha vyjít ostatním vstříc.
 • Vytýčených cílů dosahujeme společnou angažovaností v každodenním vyučování.

Proč jsme úspěšní?

 • Nejdůležitějším je pro nás člověk v celé své komplexnosti a jedinečnosti.
 • Při práci dbáme na ekologické aspekty.
 • Vyučování má jasný cíl a probíhá v příjemné atmosféře za použití nejmodernějších metod.
 • Dlouhodobá spolupráce s podniky zabezpečuje používání aktuálních učebních obsahů a ulehčuje vstup do pracovního života.
 • Naši absolventi dosahují nejen středoškolské odborné kvalifikace, mnozí pokračují ve studiu na technických vysokých školách a
   univerzitách.
 • Vědomí vlastní odpovědnosti a připravenost dále se vzdělávat umožňují našim absolventům najít uplatnění na neustále se
   měnícím pracovním trhu.

Obrázky

Co nabízíme?

 • Projektové vyučování
 • Komunikační a prezentační technika
 • Angličtina jako vyučovací jazyk (CLIL)
 • Cambridge Entry Level Certification in Business English (ESOL)
 • Cvičné firmy, účast na mezinárodních veletrzích
 • Cvičná banka
 • Možnost získat vzdělání v oborech: udržitelnost, životní prostředí, likvidace odpadu a bezpečnost
 • Podpůrné programy pro 1. třídy
 • IT-certifikáty: Java, CISCO, Microsoft MCP, ORACLE OCP, IBM
 • Evropský ekonomický řidičák (EBC*L)
 • Kurzy první pomoci
 • Některé předměty jsou uznávány v oboru Avionické systémy
 • Management technické distribuce
 • Jazykové pobyty v zahraničí
 • Školy v přírodě a týdny sportu
 • Sportovní lezení a posilování
 • Squash a plážový volejbal
 • Školní liga: fotbal, stolní tenis, basketbal a volejbal
 • Umělecké a kulturní iniciativy
 • Management životního prostředí (certifikován podle ISO 14001, schválen podle EMAS)
 • Každoroční zpráva o udržitelnosti • E-Mobil „Trisolar“
 • Mezinárodní partnerství škol
 • Účast v soutěžích
 • Účast v národních a mezinárodních projektech

Základní kompetence

 • Oddělení elektrotechniky HET / FET, elektroinstalace, elektroniky, zpracování materiálů, počítačové a řídící techniky
 • Oddělení elektroniky a technické informatiky HEL / FEL, vývoje hardwaru, měřící techniky, digitálních, počítačových a
   komunikačních systémů
 • Oddělení informačních technologií HIT, počítačového hadrwaru a softwaru, instalace sítí a administrace
 • Oddělení informatiky HIF, počítačového hadrwaru a softwaru a síťové konfigurace
 • Oddělení večerní školy BEL, zpracování materiálů, praktické technické informatiky a telekomunikační techniky

2. Označení partnera a kontaktní údaje

HTL Donaustadt
Donaustadtstraße 45,
A - 1220 Wien

Telefon: +43 1 20105-0
Fax: +43 1 20105-103
E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Homepage: www.htl-donaustadt.at

3. Kontaktní osoba a funkce

Dipl.-Ing. Wilhelm Bonatz, Direktor