Pokus č. 1: Padající láhve

 

V tomto pokusu se budeme zabývat otázkou, jakou rychlostí padají tělesa o různé hmotnosti. Za tímto účelem necháme spadnout dvě láhve stejného tvaru, avšak s rozdílným množstvím náplně a pozorujeme, která láhev spadne na zem jako první.