newsletter č.1 – září 2014

Vítejte!

Vítejte v našem prvním EdTRANS AT-CZ newsletteru. Rádi bychom Vám poděkovali za to, ze jste se přihlásili k odběru. Slibujeme Vám vzrušující a zajímavé čtení v průběhu dalších měsíců.

Co je EdTRANS AT-CZ?

EdTRANS AT-CZ – přechod ze školy do práce – je projektem přeshraniční spolupráce mezi brněnským (CZ) a vídeňským (AT) regionem. Cílem projektu je sblížit tyto dva regiony centrální Evropy a především zlepšit kariérní příležitosti mladých lidí z obou regionů, kteří přechází ze školního do pracovního prostředí.

Jak EdTRANS AT-CZ zlepšuje kariérní příležitosti mladých lidí?

EdTRANS AT-CZ si zvolil multidisciplinární přístup na zlepšení kariérních příležitostí pro naše mladé:
Zahraniční mobility: mladí lidé mají příležitost navštívit partnerský region a zažít každodenní život svých rovesníků. Během jedno ­ nebo vícedenních exkurzí do Brna či Vídně mají příležitost navštívit školy, navázat kontakty se svými zahraničními spolužáky, prohlédnout si továrny i firmy a okusit každodenní život partnerského regionu.
Jazyková podpora: aby se studentům co nejvíce ulehčila jejich vzájemná komunikace, bude jim zabezpečena česká nebo německá jazyková podpora.
eLearning: žijeme v digitální době, kdy je pro mladé lidi úplnou samozřejmostí, že jsou denně konfrontováni s technologií, kterou využívají od útlého děctví. To je důvod, proč se i EdTRANS rozhodl využít co nejvíce digitálních médií a prezentovat vyučovací materiály i informace o partnerských regionech v digitální formě.

Co připravujeme?

EdTRANS AT-CZ organizuje v září velkou soutěž prezentací PREZI©.„Dream Jobs Around The World“ (Vysněné joby z celého světa). Týmy studentů z obou partnerských regionů budou požádány, aby si zvolili svůj „vysněný job“ kdekoliv na světě (například být drěvorubcem v Kanadě nebo pilotem F1 v Itálii), propátrali, co by museli vykonat, aby daný job získali a následně tyto informace co najlépe odprezentovali pomocí PREZI©. V rámci projektu bude samozřejmě k dispozici ukázková prezentace, stejně jako i stručný manuál, jak PREZI© prezentaci vytvořit. Online hlasování se poté uskuteční na Facebooku© a najlepší prezentace budou oceněné
Další informace o soutěži najdete na EdTRANS AT-CZ webstránce, tak buďte naladěni! Ještě jednou Vám děkujeme, že jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru.
 
Se srdečným pozdravem,
Váš EdTRANS AT-CZ tým