č. 2 – říjen 2014

Říjen se blíží ke svému konci – a projekt EdTRANS AT-CZ přináší spoustu novinek!

Aktuální událost: soutěž PREZI©!

31. října 2014 končí lhůta pro předkládání prezentací PREZI© v rámci projektu EdTRANS AT-CZ! Již nyní se můžeme těšit z velkého počtu kreativních prezentací, které nám byly zaslány.
Připomenutí: EdTRANS AT-CZ organizuje soutěž PREZI© s názvem „Dream Jobs Around the World“. Žákovské týmy v partnerských regionech byly vyzvány, aby diskutovaly o svých „povoláních snů“ – bez ohledu na to, ve které části světa se vykonávají – a aby se informovaly o vzdělání, které je pro příslušné povolání zapotřebí, a následně na základě shromážděných informací připravily co nejkreativnější prezentaci v programu PREZI©. Hlavní partner zveřejnil pro tyto účely na domovské stránce projektu pomůcky (příklad prezentace v PREZI©, jakož i tutoriál pro přípravu prezentací v PREZI©).
A co bude dál? Po uplynutí lhůty pro podávání přihlášek budou prezentace PREZI© zveřejněny na facebookové stránce projektu v prvním listopadovém týdnu, kde se o nich bude hlasovat. Nejlepší prezentace v regionu vyhraje cestu (mezi 18. a 25. listopadem 2014) do sousedního regionu včetně pestrého a zábavného denního programu.
Zůstaňte proto aktivní – Váš „like“ na Facebooku je rozhodující!

To byl říjen 2014.

I v říjnu se v rámci projektu EdTRANS AT-CZ konala spousta různých akcí. Na začátku měsíce proběhl v Brně několikahodinový workshop CLIL pro české pedagogy a pedagožky vedený Stuartem Simpsonem. Velký úspěch zaznamenala akce Mobilita pedagogů a pedagožek pořádaná dne 14. října 2014, v rámci které navštívili vídeňští pedagogové a pedagožky základní školu Bakalka v Brně a následně továrnu vyrábějící látková zvířata, ve které se vyrábí i v České republice tolik populární krteček. I čeští pedagogové a pedagožky navštívili Vídeň – 22. října 2014 si účastníci prohlédli (vyučovaný předmět – přírodní vědy) pivovar Ottakringer Brauerei a spalovnu Spittelau. Na konci měsíce proběhla dne 23. října 2014 v evropské kanceláři Vídeňské školské rady prezentace výsledků studie zpracovaná společností pro sociální výzkum Paul Lazarsfeld. Pokud jste u toho nemohli být, videonahrávky prezentace budou v následujících dnech zveřejněny na domovské stránce projektu!

Nadcházející termíny

X 05.11.2014: Hodnoticí konference projektu EdTRANS AT-CZ v Brně
X 17.-25.11.2014: Cesta vítězné třídy soutěže PREZI© do Brna a Vídně
X 25./27.11.2014: Pracovní stáže českých pedagogů a pedagožek ve Vídni
Další informace o uplynulých a budoucích akcích – jakož i spoustě nových výsledků projektu – naleznete na www.ed-trans.eu!

S přátelským pozdravem
Tým EdTRANS AT-CZ!