č. 3 – leden 2015

Po 22 měsících – a to nepočítáme fázi plánování a příprav – dorazil 31. 12. 2014 projekt EdTRANS AT-CZ do cíle! Velice nás těší úspěšné završení projektu a nastal tedy čas, abychom se v krátkosti ohlédli za posledními měsíci plnými pracovních povinností i plodů této práce…
 

Závěrečná konference EdTRANS AT-CZ, 16. 12. 2014

Dne 16. 12. 2014 se v Expat Center Vienna za účasti mnoha hostů a zástupců partnerských institucí (kromě jiných byl přítomen i prof. W. Gruber) konala závěrečná konference projektu EdTRANS AT-CZ, na níž jsme spolu s projektovým partnerem z České republiky (SSŠ Brno) představili a zhodnotili celý projekt i jeho výsledky.
 
Všechny 4 základní cíle projektu EdTRANS AT-CZ, rozvoj tzv. evropské kompetence, podpora znalosti cizích jazyků, vytvoření konceptu odborného vzdělávání a kvalifikací a branding regionu Centrope, se podařilo úspěšně prosadit. Mimořádný význam přitom měly – kromě vypracovaných studií o systému vzdělávání a pracovním trhu – přeshraniční partnerství škol a mobility žáků a pedagogů, které měly vždy jen ten nejlepší ohlas. Jak tyto aktivity probíhaly a jak kreativní a různorodá byla jejich realizace, si můžete prohlédnout na naší webové stránce:
http://www.ssr-web.at/edtrans_at-cz/index.php?option=com_phocagallery&view=categories&Itemid=118&lang=de!

O tom, jak pozitivní měl projekt ohlas u všech zúčastněných škol, vypovídá i datum poslední projektové aktivity, stáže pedagogů v příslušných školách v Brně a ve Vídni,
15. -18. 12. 2014 – tedy 13 dnů před ukončením projektu.   
Rakouští kolegové z Schulen des bfi Wien, Karl Brendle, Blanka Dvorak-Benko und Brigitta Vavken vyučovali 15. -16. 12. 2014 na partnerské škole OA Kotlářská přírodní vědy, ekonomii a němčinu. 17. -18. 12. 2014 si pak rakouští žáci mohli vyslechnout přednášky z dějepisu, angličtiny a ekonomie od českých pedagogů Tomáše Butaly, Richarda Teteka a Heleny Vaňkové.
 
 
Jelikož je tento newsletter posledním ze série, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na naši EdTRANS AT-CZ webstránku www.ed-trans.eu. Snad zužitkujete některé z různorodých výsledků našeho projektu, které zde naleznete a které Vám prostřednictvím newsletteru bohužel není možné v dostatečné míře představit. Máme na mysli kupříkladu napínavá a poučná videa s fyzikálními pokusy à la prof. Werner Gruber, ke kterým vždy patří i několik opakovacích cvičení. Případně se pomocí 156stránkového trojjazyčného EdTRANS AT-CZ slovníčku můžete obeznámit s odbornou terminologií z oblasti ekonomie, cestovního ruchu, informačních technologií a mnoha dalších. Všechny výsledky projektu – včetně studií – budou samozřejmě i v budoucnu přístupné pro všechny zájemce!
 
Závěrem bychom chtěli srdečně poděkovat projektovému partnerovi SSŠ Brno, jakož i všem školám, které se projektu EdTRANS AT-CZ účastnily (BHAK & BHAS 10, 1100 Wien/ HLW 10, 1100 Wien/ HTL Donaustadt, 1220 Wien/ ISŠ Tyršova 479, 684 15 Slavkov u Brna/ OA, SOŠ a VOŠ Kotlářská 9, 611 53 Brno/ Schulen des bfi Wien, 1050 Wien/ SŠ informatiky, finančnictví a poštovnictví, 624 00 Brno/ VOŠ ekonomická a zdravotnická a SŠ, 680 01 Boskovice), a samozřejmě všem strategickým partnerům za excelentně fungující spolupráci a obrovskou míru angažovanosti, která byla důležitým faktorem pro úspěch projektu!
 
Váš EdTRANS AT-CZ tým!