1. Popis partnera

 
Evropská kancelář Městské školní rady pro Vídeň byla a je již řadu let zapojená v přeshraničních projektech podporovaných EU, jako jsou CERNET, EdQ, EdTWIN a nyní také EdTRANS, jako aktivní partner. Kancelář je jako součást prezidiálního oddělení Městské školní rady pro město Vídeň také odpovědná za moderní iniciativy týkající se cizích jazyků na vídeňských školách, jmenujme např. podporu výuky řečí našich sousedů (slovenština, čeština, maďarština). Nejen jazyky našich sousedů jsou v popředí činnosti Evropské kanceláře, ale také „klasická" výuka cizích jazyků (angličtina, francouzština, italština, španělština).
Zkušenost Evropské kanceláře s projekty je delší než 15 let, což znamená, že se kancelář úspěšně zúčastnila a účastní několika mezinárodních projektů také jako „Leadpartner". Projekty jako ET-Struct a i.e. SMART přitom pokrývají vysoce aktuální témata, jako například podporu podnikatelského myšlení u mladých, kreativní metody výuky ve školách, další vzdělávání učitelů a učitelek v oblasti podnikání atd. Díky všem těmto činnostem posunuje Evropská kancelář žáky a žákyně, učitelů a učitelek, školy, ale také různé organizace pracovního trhu do popředí.
Evropská kancelář se kromě toho soustředí na zřízení regionálního centra kompetencí ve Vídni, které má nabízet vzdělání pro mladé podnikatele a podnikatelky v oblasti „transformačních obchodních konceptů".

Cíle Evropské kanceláře jsou mimo jiné tyto:

• Informovat: Jedním z hlavních cílů Evropské kanceláře je v úzké spolupráci s jednotlivými partnery, sbírat, strukturovat a předávat dál aktuální informace, které je následně možné využít ve výuce nebo ve vzdělávacích opatřeních. Aby bylo možné toto vše uskutečnit, účastní se členové jednotlivých koordinací projektů Evropské kanceláře pravidelně národních i mezinárodních konferencí a mezinárodních výzkumných zasedání. Evropská kancelář také sama organizuje akce, konference a školení pro žáky a žákyně, pedagogy a pedagožky a zájemce, které rovněž slouží k co nejširšímu informování. Vynikajícím výsledkem spolupráce Evropské kanceláře s mezinárodními projektovými partnery je digitální databáze vědomostí „SMART Site" (http://smart.dke.univie.ac.at/web/guest), která vznikla v rámci projektu i.e.SMART spolufinancovaného EU. Přístup do této databáze je zdarma a databáze není zaměřena jen na cílové skupiny Evropské kanceláře, ale na všechny zájemce.

• Komunikovat a spojovat: Dalším cílem Evropské kanceláře je komunikace a spojování rozličných skupin i za rakouskými hranicemi. To je viditelné v základních cílech různých projektů, v organizování akcí (spojování nositelů rozhodnutí, odborníků a odbornic, školitelů a školitelek, pedagogů a pedagožek, podnikatelů a podnikatelek v různých hospodářských sektorech), ale také na domovské stránce Evropské kanceláře.

• Podporovat a iniciovat: Jedním z nejdůležitějších úkolů organizace, která se přímo či nepřímo zabývá mladými lidmi nebo aktéry a cílovými skupinami v oblasti vzdělávání, je podpora talentů extrakurikulárními metodami. Jako ukázkový příklad jmenujme pravidelně pořádaný SMART-Brunch, kde již úspěšní podnikatelé a podnikatelky vyprávějí svůj vlastní „příběh" – a tím poskytují mladým náhled na své zkušenosti, činnosti, chyby a úspěšné příběhy. Základní myšlenkou akce SMART-Brunch je současně poradenství pro mladé a výměna informací týkajících se různých možností vzdělávání. To má pomoci nejen podporovat obchodní nápady mladých a současně je upozorňovat na šance a rizika, ale také z tohoto pohledu od začátku ideálně přizpůsobit jejich vzdělání – například informováním o možných způsobech vzdělání – a tím jim ulehčit přechod ze školy na trh práce.

• Spolupracovat: Dalším úkolem Evropské kanceláře je podpora spolupráce mezi různými – národními či mezinárodními – zájmovými skupinami a nositeli rozhodnutí, a tím i do budoucna kompetentní zajištění podmínek a možnosti vzdělávání.

• Být kompetentní bez hranic: V současnosti již uzavřený projekt EdTWIN (Education Twinning) byla vzdělávací iniciativa Evropské kanceláře Městské školní rady pro Vídeň podporovaná EU k udržitelnému rozvoji regionu Centrope. Společně s partnery v Brně, Bratislavě, Győr/Moson a Šoproni si EdTWIN bylo cílem připravovat žáky a žákyně a pedagogy a pedagožky na život a práci v tomto regionu. To umožnilo velké množství možností setkávání a spolupráce mezi zúčastněnými zeměmi. Zvláštní pozornost byla přitom věnována naší nabídce výuky sousedních jazyků, které jsme nabízeli a i nadále nabízíme pro děti a mládež, ale také pro pedagogy a pedagožky.

Následující klíčová slova charakterizují a vedou Evropskou kancelář při jejích rozsáhlých činnostech: konkurenceschopné vzdělání; rozvoj kompetencí a schopností žáků, žákyň i učitelů a učitelek; zajištění a organizace kooperací mezi různými zájmovými skupinami a nositeli rozhodnutí na národní i mezinárodní úrovni.

2. Označení partnera a kontaktní údaje

Europa Büro, Präsidialabteilung, Stadtschulrat für Wien
Auerspergstraße 15/42
A-1080 Wien
Tel. +43 (0)1 52525 77085
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Homepage: www.europabuero.ssr-wien.at

3. Kontaktní osoba, funkce

FI Horst Tschaikner, Leiter des Europa Büros
 SSRssr logo 4cLogo Europa Büro