1. Popis partnera

 

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Mezi základní činnosti Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno patří zajišťování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, poskytování poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení, zprostředkovávání informací o nových směrech a postupech ve vzdělávání a dále zajišťování koordinace podpůrných činností pro školy a školská zařízení, rozvojových programů a dalších akcí. Témata nabízených vzdělávacích programů vychází buď přímo z požadavků jednotlivých škol, tzv. „na míru“, nebo jsou vyhlašována z důvodů jejich aktuálnosti. Každoročně jsou plně obsazeny i konverzační a metodické jazykové kurzy, nabízené pro jazyk anglický a německý. Důležité místo v nabídce dalšího vzdělávání patří i doplňkovému studiu pro ředitele škol, pro pedagogy, pedagogy volného času, asistenty pedagoga i metodiky a koordinátory ICT. Tato studia jsou zakončena písemnou i ústní zkouškou a uznávána jako doplnění kvalifikace.

Příspěvková organizace jako Středisko služeb školám zajišťuje školám a školským zařízením, zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení mimo jiné i tyto služby:

 1. poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií,
      zpracování dat
 2. zpracování mezd a účetnictví
 3. činnost organizačních, ekonomických a účetních poradců
 4. zprostředkovatelská činnost
 5. organizování školních výletů
 6. ladění hudebních nástrojů
 7. servis a opravy elektrických strojů, přístrojů, elektroniky, výpočetní a
      kancelářské techniky
 8. doprava
 9. zprostředkování obchodu a služeb
 10. velkoobchod a maloobchod
 11. zásobování učebnicemi, učebními texty, učebními pomůckami
        a školními potřebami
 12. zpracování odborných studií a posudků
 13. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí,
        včetně lektorské činnosti
 14. evidence volných míst

Jako správce informačního a vzdělávacího portálu jihomoravského školství zveřejňuje na www.jmskoly.cz aktuální katalog škol JmK, přehled školních soutěží, aktuality ze školního prostředí, zprávy z odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje a nechybí ani prostor pro sdílení informací a diskuze v zájmových skupinách.

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno bylo a je nositelem či projektovým partnerem řady projektů i při mezinárodní projektové spolupráci. K úspěšně ukončeným projektům posledního období patří např. projekt rakousko- české přeshraniční spolupráce EdTWIN či Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých.V rámci hlavní činnosti jsme v roce 2013 realizovali 5 projektů podpořených Evropskou Unií:

 • Podpora profesního rozvoje pracovníků škol využitím digitální fotografie při výuce přírodovědných a technických oborů (Fotoškola)
 • Nové trendy ve vzdělávání
 • Zkvalitnění výuky Aj na ZŠ a SŠ v JMK
 • Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů
 • EdTRANS

2. Označení partnera a kontaktní údaje

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno
Hybešova 15
602 00 Brno

tel.: 543 426 011
fax: 543 426 057,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3. Kontaktní osoba, funkce

Mgr. Jan Juřík, ředitel organizace
tel: 543 426 050
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PaedDr. Věra Hlavsová, vedoucí úseku vzdělávání
tel: 543 426 030
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 IMG 2658sss logo bar