Nápad na projekt

Požadavky pracovního života se změnily díky globalizaci a ekonomickým změnám. Hospodářství vyžaduje dobře vzdělané odborné pracovní síly a na trhu práce mají nekvalifikované pracovní síly v době ekonomické krize velmi malé šance. V rostoucí Evropě a Evropě regionů je možné na tyto výzvy reagovat pouze společně. Cílem tohoto projektu je společně vytvářet strategie, které zvýší konkurenceschopnost regionů zabezpečením vzdělávání a inovace. Zároveň by měla mladým lidem zprostředkovat též ztotožnění se s regionem, který přesahuje státní hranice a při rozhodování o budoucím povolání je učinit způsobilými přemýšlet i o jejich možnostech, šancích a rozvoji v Centrope-regionu („Think Centrope!“).

Doba trvání projektu: 01.03.2013 – 31.12.2014
Celkový rozpočet: 584.867,00 €
Finanční prostředky čerpané z ERDF: 497.136,95 €

Projektové aktivity

Projekt svými aktivitami sleduje cíle Dunajské strategie. Zejména pilíře „budování blahobytu v Dunajském prostoru“ a „posílení Dunajského prostoru“ ukazují na priority, které jsou v souladu s cíli projektu. EdTRANS se orientuje také na strategii „Europe 2020“, v ní zejména na oblast vzdělávání.

Centrope - Region

Středoevropský region spojuje partnery, kteří se dokáží vzájemně ideálně doplňovat a společně – více, než kdyby stáli samostatně – představují kvalitu života, příležitost, kreativitu, růst a otevřenost.

Na místě, kde se mluví různými jazyky a které přitahuje podnikatelské aktivity, lidi a nápady z celého světa, je možno označit CENTROPE za střed srdce Evropy. Z tohoto důvodu má CENTROPE vynikající předpoklady pro to, aby se z něho stal jeden z nejdynamičtějších evropských prostorů v oblasti bydlení a práce.

 

 
 

  

 

 

 

    3  str  logo sss brno    ssr europa logo

neu LogoBasis AT-CZ 4C

 

EUflag ERDF